top of page

Å gjøre endringer i livet

Oppdatert: 8. aug. 2021

Å forandre oss er noe av det vanskeligste vi gjør. Denne setningen leste jeg en gang for noen år siden. Jeg husker den ordrett. Slik har jeg også opplevd det; at å forandre meg er noe av det vanskeligste jeg har gjort.

Mange av oss kommer til en tid i livet hvor vi ønsker å forandre oss, eller gjøre endringer i livet vårt. Det kan være endringer i forhold til jobb, kjærlighetsforhold eller i relasjoner til venner og familie. Eller det kan handle om en drøm vi har, noe vi har lyst til å utrette. Mange av oss bruker mye krefter på å tenke på endringen vi ønsker, vi gjør kanskje også mye for å få det til, men likevel får vi ikke den ønskede endringen til å skje.

I terapi kan vi jobbe med behov vi har, som kan være motstridende, og som kan gjøre endring vanskelig. Det kan være nyttig å utforske behovet for endring på den ene siden og på andre siden behovet for å bli i det kjente og trygge. Vi trenger å gi begge disse sidene en stemme, begge sidene trenger å bli hørt. I utforskingen av behovet for å holde fast på det kjente og løsninger vi har valgt tidligere i livet, vil kanskje tidligere, utfordrende erfaringer komme fram; erfaringer vi har opplevd som for store, vanskelige og uhåndterbare og som vi ikke føler oss ferdige med. I terapirommet kan vi arbeide med slike opplevelser. Når vi får økt oppmerksomhet og forståelse for tidligere, utfordrende opplevelser, vil disse opplevelsene over tid gå til bakgrunn og slik gjøre det mulig for oss å ta valg som i større grad møter behovene vi har i livet vårt i dag.


42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page