Aase Sollid

Gestalt Psykoterapeut u.u

Jeg er din terapeut på Jessheim

Jeg går fjerde og siste året på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og vil være ferdig utdannet Gestaltterapeut våren 2021.
Jeg er godkjent av skolen til å kunne ta imot klienter, og får jevnlig veiledning.
Min utdannelse er fra høgskole og universitet innen økonomi, administrasjon og prosjektstyring.

De 20 siste årene har jeg jobbet innen HR og HR ledelse i flere selskaper i forskjellige bransjer. Jeg har lang erfaring med å støtte mennesker i vanskelige livssituasjoner, utviklings- og endringsprosesser, samt å løse opp i konflikter og vanskelige situasjoner/relasjoner.

Som gestaltterapeut under utdanning er jeg underlagt Lov om alternativ behandling, som blant annet omfatter taushetsplikt og forvaltning av personopplysninger.

Jeg er medlem av NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og NGO (Gestaltpraktiserende i Organisasjoner) og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Arbeidet mitt kvalitetssikres også gjennom regelmessig veiledning hos godkjent veileder.

Terapi med Aase Sollid på Jessheim

Terapi på Jessheim med Aase Sollid.

©2020 by Tune up