Diana Cazacu

Gestalt Psykoterapeut U.U

Diana Cazacu

Jeg tilbyr samtaleterapi til rimelige priser

Jeg er gestaltterapeut under utdanning.

Jeg har flyttet til Norge i 2011. Jeg er gift og har fire barn.

Jeg gikk gjennom en lang og lærerik prosess før jeg begynte på terapeututdannelsen i 2018. Mitt møte med gestaltterapi har vært som å komme hjem. Gjennom gestalten har jeg lært å kjenne etter og finne måter å regulere mine følelser på.

Jeg studerer Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og er godkjent av instituttet til å ta imot klienter. Som fjerde års student på 4-årig gestaltterapiutdanning går jeg selv regelmessig i veiledning.

Jeg tilbyr for tiden terapitimer online, men har også mulighet for fysiske møter.

Det er du som bestemmer hva du vil snakke om i terapien. Min oppgave er å få kontakt med hvordan du har det, slik at jeg kan være til hjelp for deg. Jeg kan ikke redde deg fra problemene dine. Jeg kan hjelpe deg med å finne en ressurs i deg selv. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå og hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.

Jeg har norsk, rumensk og russisk som arbeidsspråk.

Terapi i Lillestrøm med Diana Cazacu

Jeg er din terapeut i Lillestrøm.

kr 500,00

Online terapi med Diana Cazacu

Jeg er din terapeut i Lillestrøm.

kr 500,00