Turid Kjellevand

Gestalt Psykoterapeut u.u.

Turid Kjellevand

Jeg er din terapeut i Oslo.

Turid tilbyr Gestalt psykoterapi terapi sentralt i Oslo. Hun går på siste året på Norsk Gestalt Institutt Høyskole og har reduserte priser da hun fremdeles er student. Turid er en varm og inkluderende person som møter deg der du er!