top of page
Tuneup Terapi Diana Cazacu

Diana Cazacu


Jeg tilbyr samtaleterapi online eller i Oslo. For uføre, APP, pensjonister og studenter

  • 1
  • 700 norske kroner
  • Oslo City

Tjenestebeskrivelse

Jeg er utdannet klinisk Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt høgskole i Oslo. Min arbeidserfaring kommer fra forskjellige områder. Jeg er utdannet som lærer og har videreutdanning i ledelse. Jeg gikk gjennom en lang og lærerik prosess før jeg begynte på terapeututdannelsen i 2018. Mitt møte med gestaltterapi har vært som å komme hjem. Gjennom gestalten har jeg lært å kjenne etter og finne måter å regulere mine følelser på. Det er du som bestemmer hva du vil snakke om i terapien. Jeg kan ikke redde deg fra problemene dine, men jeg kan hjelpe deg med å finne en ressurs i deg selv. Gjennom undersøkende og støttende samtaler du kan oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå og hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner. Jeg tilbyr for tiden terapitimer online, men har også mulighet for fysiske møter i Oslo, Lillestrøm, Aurskog. Jeg har norsk, rumensk, russisk og engelsk som arbeidsspråk.


Avbestillingsregler

Ikke møtt opp til avtalt time eller avbestilling før 24 timer innen avtalt time mås betales full timespris. Vennlig kontakt din Terapeut eller Coach for ombooking av timen.


bottom of page