top of page

Janicke Evelid


Jeg er psykoterapeut og tilbyr samtaleterapi i Oslo. For uføre, APP, pensjonister og studenter

  • 1
  • 700 norske kroner
  • Bygdøy allé

Tjenestebeskrivelse

Jeg utdannet Cand. mag. med fagene sosial antropologi, litteraturvitenskap og psykologi ved Universitet i Oslo. I all min arbeidserfaring har mellommenneskelige relasjoner vært et hovedfokus. De siste ni årene har jeg jobbet med unge mennesker med behov for hjelp og oppfølging i eget hjem. Jeg har tidligere jobbet i skolen med ungdom og voksne med behov for tilrettelagt undervisning. Jeg har også undervist i norsk for fremmedspråklige kvinner. Da jeg var 27 år skrev jeg og ga ut en roman på Gyldendal Norsk Forlag. Jeg er gift og har to barn. I gestaltterapi tror vi at alle mennesker har potensiale til å kunne møte det vi opplever som vanskelig, og til å finne våre løsninger. Men noen ganger står vi fast og trenger støtte til å se situasjonen vår klarere, hvordan vi selv er en del av den, hvordan vi handler og samhandler med andre. Når vi får økt bevissthet på hvordan vi gjør dette i dag, kan endring skje. Måten vi tilpasset oss omgivelsene i barndommen, preger vårt liv og atferd. Noen ganger kan måten vi tilpasset oss tidlig i livet, bli mønstre vi senere opplever oss fastlåste i. I gestaltterapi søker vi å øke bevisstheten på hvordan vi i dag er påvirket av måten vi tilpasset oss i vår oppvekst. Når dette blir klarere for oss, kan andre mulige måter å forholde oss til omgivelsene på, bli tilgjengelige, slik at vi får et større handlingsrom. Jeg tilbyr reduserte priser for deg som er student/pensjonist/ufør/APP.


Avbestillingsregler

Ikke møtt opp til avtalt time eller avbestilling før 24 timer innen avtalt time mås betales full timespris. Vennlig kontakt din Terapeut eller Coach for ombooking av timen.


bottom of page