top of page

LITT OM GESTALT PSYKOTERAPI

Gestalt terapien interesserer seg for kontakt, for hvordan vi kommer i kontakt med oss selv

og våre omgivelser. Terapiformen tar hensyn til hele mennesket og tar de fysiske, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og åndelige dimensjoner med i betraktning.

Gestaltterapi brukes ved en rekke ulike tilstander, for eksempel:
 

Svekket selvfølelse

Depresjon og angst

Sinne

https://ngfo.no/gestalt-terapi/

Spiseforstyrrelser
Søvnproblemer
Posttraumatisk stress
Problemer i parforhold/familie

Hva er Gestalt

Hva er Gestalt

Spill video

 

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor man ser på sammenhengen mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk.

Klienten deltar aktivt og tar ansvar.
Gestalt psykoterapi er en samtaleterapi

hvor vi er opptatt av hele mennesket;

tanker, følelser og kropp.

Terapeuten støtter deg til å klarlegge din situasjon akkurat nå.

Da kan det være enklere å se hvilke valg og muligheter du har.
Grunnleggende ideer i gestaltterapi er

at hvert menneske er ansvarlig for

sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Selvoppfattelse

Å ha god selvoppfattelse. Oppnås blant annet ved å være oppmerksom på sine kroppsfornemmelser og følelser, og ved å integrere fraskilte deler av sin personlighet.

iluha-zavaley-c3I2gi0pGzg-unsplash.jpg

Selvtillit/selvverd

Å ha god selvtillit. Oppnås blant annet ved å være seg selv sammen med andre: ”Jeg er jeg, og du er du.” At man utvikler sin selvstøtte og gir seg selv næring, og at man gjør seg mindre avhengig av omgivelsesstøtte.

mario-dobelmann-_xp6OS__0vk-unsplash.jpg

Behov

Si ifra – ta hensyn til sine behov. Oppnås blant annet ved at man er bevisst på sine behov, og at man ber om hjelp når det er nødvendig. At man får tilfredstilt sine egne behov selv når man tar hensyn til andre menneskers behov.

kaannostoimisto-transly-KQfxVDHGCUg-unsp

Tilstedeværelse

Å være tilstede her og nå. Oppnås blant annet ved å være oppmerksom, leve i nuet. La være å ergre seg over fortiden og ikke engste seg for fremtiden.

phil-hearing-zkxhh_qvH3U-unsplash.jpg

Kontakt

Å være åpen og kontaktsøkende. Oppnås blant annet ved å gi uttrykk for sine følelser, ved å være direkte, og ikke manipulere.
– Snakk ikke om andre mennesker, men med dem.
– Snakk ikke utenom og overforklar ikke.

Wooden Hut

Grenser

Å sette sine egne grenser. Oppnås blant annet ved å si ifra når det er nødvendig, men også respekter andres grenser. Akseptere avslag på sine forslag eller ønsker uten å oppfatte det som en avvisning av seg selv.

anthony-tran-vXymirxr5ac-unsplash.jpg
reed-naliboff-JfgNpLF0_qg-unsplash.jpg

Målet med gestaltterapi er å få klienten mer bevisst på sin oppførsel slik at man lærer å ta ansvar for seg selv; sin vilje, sine følelser og sine handlinger.
 

Ansvar

Å være ansvarlig for sine handlinger, meninger, tanker og følelser. Oppnås ved å bruke ansvarlig tale, jeg-form i stedet for “man” osv. Ikke manipulere. Å styre unna ansvar kan lede til en nevrotisk utvikling.

bottom of page