top of page

LITT OM GESTALT PSYKOTERAPI

Gestalt terapien interesserer seg for kontakt, for hvordan vi kommer i kontakt med oss selv

og våre omgivelser. Terapiformen tar hensyn til hele mennesket og tar de fysiske, følelsesmessige, intellektuelle, sosiale og åndelige dimensjoner med i betraktning.

Gestaltterapi brukes ved en rekke ulike tilstander, for eksempel:
 

Svekket selvfølelse

Depresjon og angst

Sinne

https://ngfo.no/gestalt-terapi/

Spiseforstyrrelser
Søvnproblemer
Posttraumatisk stress
Problemer i parforhold/familie