top of page

Personvernserklæring for Tuneup AS

 

Tuneup AS (org.nr. 924 498 951), er behandlingsansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger for sine klienter.

Har du spørsmål om personvern hos Tuneup AS kan du ta kontakt med info@tuneup.no

Prisene vil være som oppgitt på dette nettstedet. De oppgitte prisene inkluderer merverdiavgift (eller lignende skatter), der det er aktuelt, avhengig av brukerens plassering og terapeutens ellers coaches plassering.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.

 • Journalføre.

 • Fakturere.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, adresse.

 • Journalføringer.

 • Faktureringshistorikk.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtaler med terapeut, coacher og klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse Tuneup AS er underlagt, for eksempel lagring på grunn av

lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta Tuneup’s berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i og kopi av sine personopplysninger, på maskinlesbart elektronisk format.

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte behandlingsforløp.

 

Lagringstid for personopplysninger

Tuneup AS oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet.

I utgangspunktet slettes data når et behandlingsforløp avsluttes.

Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan

gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid.

Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Tuneup’s berettigede interesser,

som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for Tuneup AS og det sørges til enhver tid for at

personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra klienten.

 

Databehandlere

Tuneup AS bruker følgende databehandlere:

 • Google Business for Eposttjenester

 • WIX.com for WEB-Hotel

 • Microsoft Office 365 til kontorstøtte og elektronisk arkiv.

 • Google Analytics for analyse av bruken av nettsiden vår.

 • WIX.com for journalføring og avtaleregister.

 • Centiga for fakturering og regnskap.

 

Bruk av informasjonskapsler

Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) til å produsere statistikk over

antall unike brukere på Tuneup.no, Psykoterapioslo.no eller Tuneup.health.

 

Klagerett

Dersom du mener at Tuneup’s behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser

har du rett til å sende inn en klage til Tuneup AS direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Klage til Tuneup AS kan sendes per post til Tuneup AS, Hammerfestgata 7b, 0565 Oslo, eller epost til info@tuneup.no

 

Terapeuten/Coach er som gestaltterapistudent/coach student, under utdanning pålagt av NGI å følge personvernregler og etiske retningslinjer, fastsatt av NGI og NGFO. Terapeuten/coach er forsikret gjennom disse og går til påkrevet veiledning.

Klienten har klagerett til NGI og NGFO som har et eget etisk råd. 

bottom of page